Om oss

Vi skapar, utvecklar, producerar och distribuerar självhypnos-program för att stimulera, uppmuntra och bistå med hjälp vid många typer av fysiska, psykiska och känslomässiga tillstånd.

Vår strategi genomsyras av ärlighet och engagemang gentemot våra lyssnare. Inriktningen är personlig utveckling och hjälp för att åstadkomma positiva förändringar vid fysisk och mental ohälsa.

Självhypnos har hjälpt många människor att åstadkomma livsstilsförändringar. Att få till stånd förändringar när det gäller tankar, känslor och beteenden är ofta inga logiska beslut som kan tas på ett medvetet plan. På detta plan finns ofta argument, oro, rädslor och motstånd mot förändring. Att åstadkomma förändringar är i själva verket fråga om känslomässiga beslut som människan tar på ett omedvetet plan, i sitt undermedvetna. Alla de riktlinjer och måttstockar som människan skapat är sluga och verkar dolt i det undermedvetna. Det är således nödvändigt att beslut om livsstilsförändringar präntas in i det undermedvetna. Självhypnos är ett utmärkt hjälpmedel för att komma ner till människans undermedvetna och att där göra en omprogrammering.