Frågor och svar – Självhypnos

Vad innebär självhypnos?

Självhypnos är ett avslappnat sinnestillstånd. Det är helt naturligt och beskrivs ofta som djup avslappning kombinerat med koncentration. Under avslappningen får sinnet möjlighet att vila från alldagliga sysslor och bekymmer. Självhypnos innebär inte att falla i sömn och man är hela tiden vid fullt medvetande. Självhypnosen fungerar bäst med slutna ögon, och man kan när som helst avbryta genom att öppna ögonen. Här finns inget mystiskt eller farligt, man behåller kontrollen hela tiden. Man skulle nog kunna beskriva självhypnos som kreativ avslappning.

Självhypnos tillåter oss att få kontakt med det undermedvetna (vårt omedvetna jag). Denna del av oss är osynlig, men styr i det dolda all vad vi gör i vaket tillstånd. Att kunna kommunicera med denna viktiga del av vårt sinne, är vad som gör självhypnos så effektivt. Så fort det undermedvetna accepterat nya, bättre idéer, så blir dessa styrande för våra tankar och beteenden.

Självhypnos är således ett avslappnande och njutbart sinnestillstånd. Och det fantastiska är att självhypnosen kan hjälpa människor på så många olika sätt. Hypnosen kan hjälpa människor att ändra på vanor och beteenden, att övervinna rädslor och fobier, minska stress, oro och ångest, och mycket mer. Genom målmedveten och systematisk självhypnos har vi en möjlighet att förbättra vår psykiska och känslomässiga balans via det undermedvetna.

Fungerar självhypnos för alla?

Man brukar säga att cirka 5 % av befolkningen går inte att påverka. De flesta människor är påverkbara på en normal nivå och cirka 10 % är extremt påverkbara. När det gäller de program som HypnosGuiden erbjuder, krävs inte annat än att man är villig att lyssna och koppla av, så kommer man att kunna ta del av fördelarna.

Det är vår tro och förhoppning att de flesta människor kan dra nytta av självhypnosen. Vi kan inte garantera att det kommer att fungera för dig, eftersom vi är alla unika och därmed blir också upplevelsen av självhypnosen unik. Det finns vissa människor som avstår från självhypnos eftersom dom inte vet hur det fungerar eller för att dom tror att dom inte kan bli ”hypnotiserade”. Men om man släpper sådana förutfattade meningar, är motiverad, lyssnar ofta, och följer suggestionerna så kommer upplevelsen att bli berikande.

Är självhypnos lämpligt för alla?

Självhypnos kan utövas av nästan alla. Det kan dock i vissa fall vara olämpligt. Vad som menas är om man lider av någon psykossjukdom, t.ex. schizofreni. Det finns då oftast behov av specialiserad hjälp, och enbart psykoterapi kan vanligen inte vara tillräckligt.

Det är också olämpligt om man lider av epilepsi. Det finns en minimal risk att ändring i hjärnaktiviteten kan utgöra en trigger.

Kom ihåg att självhypnos är ett naturligt sinnestillstånd. Men vi vill förtydliga att, vi kan inte och vi kommer inte, att ge några medicinska råd. Ifall du har funderingar rent medicinskt bör du vända dig till din husläkare eller specialistläkare.

Hur säker är självhypnos? Finns det anledning till någon oro?

Självhypnos är helt naturligt, välgörande och säkert när det används i enlighet med de instruktioner som ges.

Det förekommer i viss sammanhang myter, missuppfattningar och ibland långsökta historier om personer som ”fastnat” och inte kunnat vakna upp. Detta kan inte hända och när du väl förstått vad självhypnos är, så kan du skrinlägga dessa funderingar.

När vi pratar om hälsa och välmående, så ska du utgå från att självhypnos är en djupare form av avslappning. Alla medicinskt skolade lär kunna instämma i de hälsofördelar som kan nås med avslappning.

Kan självhypnos ändra min personlighet?

Absolut inte. Du kommer alltid att vara du, men våra program och inspelningar är utformade för att hjälpa dig att åstadkomma de förändringar som du vill ha, på ett positivt och konstruktivt sätt.

När kan självhypnos vara till hjälp?

Självhypnos kan lindra eller bota många typer av mental ohälsa, t.ex. ångest, stress, oro, fobier, depression, ilska, utmattningssyndrom, svartsjuka, sorg, sömnsvårigheter, dåligt självförtroende, social fobi, låg självkänsla, viktproblem, nedstämdhet, alkoholproblematik, rökning, skuld, skam, ätstörningar, scenskräck, ångest vid muntliga framställningar, utbrändhet och mycket mera.

Vad innebär detta med hjärnfrekvenser?

I våra hjärnor finns hjärnceller. Dom kommunicerar med varandra via elektriska impulser, en slags vågformad rörelse. Dessa hjärnvågor kan mätas med EEG. Man får då fram frekvensen på hjärnans vågor. Frekvensen mäts i HZ (cykler/sekund). I hjärnan ligger frekvenserna inom intervallet 0,1-70 Hz.
Man brukar ibland säga att hjärnan går på fem olika hastigheter inom detta intervall.
Beta, 14-40 Hz, är den dominerande rytmen när vi är vakna, uppmärksamma, analyserande och problemlösande.
Alfa, 8-14 Hz, är den frekvens vi har i ett avslappnat tillstånd, t.ex. när vi ligger ner och ”inte tänker på något särskilt”.
Theta, 4-7 Hz, är den frekvens vi har i djupt avslappnat tillstånd och vid drömsömn.
Delta, 0-4 Hz, är frekvensen för djup drömlös sömn.
Gamma, 38-70 Hz, är den frekvens som hjälper till att samordna aktiviteten i olika hjärnbarksområden. Denna aktivitet anses ha stor betydelse för inlärning och minneslagring.
De flesta av våra program har alfa eller theta-ljud i bakgrunden. När hjärnan tar emot dessa ljud, så anpassar den sig efter ett tag till denna rytm och blir då avslappnad och extra mottaglig för hypnotiska suggestioner.

Vad är bäst – att gå till en hypnosterapeut eller att använda inspelningar?

Det finns säkert personer som tycker att våra inspelningar inte är lika bra som att besöka en hypnosterapeut. Det finns fördelar och nackdelar med allt. Om du har tillgång till och möjlighet att besöka en hypnosterapeut, så kan det säkert vara bra, men underskatta inte användandet av våra program.

Hur fungerar era inspelningar?

När du lyssnar till något av våra program, så kommer du alltid att inledningsvis bli guidad till ett djupt avslappnat tillstånd.

När du sedan är lugn och avslappnad blir du mer mottaglig för de suggestioner som ges. Suggestionerna riktar sig till det specifika område eller ämne som du vill ha hjälp med.

Vi använder olika avancerade tekniker i anslutning till suggestionerna. Musik, hjärnvågsstimulering via ljudvågor, ljud från naturen och isokroniska toner varieras för att uppnå optimal effekt.

Hur lång tid tar era program?

De flesta program ligger mellan 20 – 40 minuter.

Kom ihåg att upprepat lyssnande utgör grunden för ett lyckat resultat. Det är alltid lättare för ditt undermedvetna att acceptera förändringar som återupprepas. Ett upprepat lyssnande vidmakthåller också din upplevda motivation.

När kan jag räkna med resultat?

Frågan går inte att besvara. Vi är som sagt alla unika och alla kommer att märka positiva förändringar, men det sker med varierande hastighet och tid. Vissa kan uppleva resultat redan efter några dagar, för vissa kan det handla om veckor och ibland längre tid än så.

Kom ihåg att förändringar sker inte ”hux flux”. Man vaknar inte på morgonen och känner att något skett genom ett magiskt trollslag under natten. Det är snarare något som sker, nästan utan att vi märker det till en början. Vi har vår egen unika inre värld och vi har alla vår egen tidsram för förändringar. Det är omöjligt att förutsäga när och på vilket sätt som förändringarna sker. Oaktat detta, så är självhypnos ett av de effektivaste sätten för att åstadkomma varaktiga förändringar, även om vi kanske inte ens märker det till en början.

När och var ska jag lyssna på era program?

Här är valet fritt. Många tycker om att lyssna strax före sänggåendet. Men du kan lika gärna lyssna på morgonen eller eftermiddagen. Du kan således lyssna när du vill och även var du vill. Du bör helst välja tidpunkt och plats så att du slipper bli störd. Du ska inte lyssna när du kör bil eller annat fordon. Detsamma gäller när du gör något annat som kräver din fulla uppmärksamhet.

Spelar det någon roll om jag somnar när jag lyssnar?

Det är i allmänhet bättre om du inte somnar när du lyssnar. Den djupa avslappningen kan i vissa fall locka till sömn, så att det är inte ovanligt att sådant händer. Många tycker om att lyssna i sängen, vilket är bra. Det kan dock hända att sängen är förknippad med sömn i ditt sinne, så att om du regelbundet faller i sömn, så kan vi bara rekommendera att du lyssnar på ett annat ställe eller i en annan position.

Bli inte orolig om du somnar när du lyssnar på våra program. Ditt undermedvetna sover aldrig.

Ska jag lyssna med hörlurar eller via högtalare?

Om du inte har hörlurar, så kan du lyssna via högtalare. Men vi rekommenderar att du lyssnar med hörlurar (eller hörsnäckor). Med hörlurar får du en bättre upplevelse och framförallt kan du tillgodogöra dig de ljudvågor och isokroniska toner som vi har lagt in i bakgrunden på de flesta av programmen. Dessa toner får dig att bli hyper-mottaglig i det undermedvetna till de suggestioner som ges. Hörlurar kan också hålla borta eventuella distraherande ljud i din omgivning.

Jag har svårt för att slappna av. Är detta någonting för mig?

Många personer kan ha svårt att slappna av och vissa tror att detta kan hämma deras förmåga att tillgodogöra sig självhypnos. Den goda nyheten är att självhypnos är det bästa sättet att lära sig avslappning. Vi inleder alla våra program med avslappning.

Är det lämpligt för barn att lyssna på era program?

Våra program är för närvarande gjorda för vuxna. På grund av den stora efterfrågan kan det bli aktuellt att framöver utveckla program för barn. Detta hindrar inte att vissa av våra program redan nu skulle kunna användas av barn. Det beror helt på ämnet, barnets ålder och barnets känslomässiga mognad.

Finns era program att köpa på CD?

Våra program kan för närvarande endast laddas ner som ljudböcker (MP3).

MP3 Tekniska frågor
Hur länge dröjer det innan jag kan ladda ner ljudboken?

Alla nedladdningar finns omedelbart tillgängliga via länk på orderbekräftelsesidan (Purchase Confirmation) så fort du erlagt betalning. Det skickas också ett mail till den e-postadress som du har angivit. I mailet finns en länk tillgänglig så att du alternativt kan ladda ner programmet den vägen. Länken försvinner efter 5 dygn.

I mailet som du erhåller finns också information om pris, kvittoID,  betalningsID och betalningsmetod.

Behövs det något specialprogram för att spela upp nedladdad MP3?

Våra inspelningar följer MP3 standard. De ska gå att spela upp på valfri MP3-spelare. De flesta datorer har någon typ av mediaspelare för MP3-filer, t.ex. Windows Media Player. Välj att spara filen när frågan dyker upp. Filen sparas automatiskt i mappen ”Hämtade filer/Downloads” som du hittar i Den här datorn/Finder (Windows/Mac).

För att lyssna på våra ljudböcker i Apples egen Musik-app behöver du ladda ner ljudboken till din dator och föra över den via iTunes.
För att lyssna på våra ljudböcker i Android rekommenderar vi appen Google Play Music.

Hur stora är filerna och hur lång tar de att ladda ner?

Våra nedladdningar är i genomsnitt 40-50 MB i storlek. Det ska gå på under en minut, ofta 10-15 sekunder, att ladda ner programmet, men detta beror naturligtvis på vilken internetuppkoppling du har. Om du har en slö uppkoppling kan det ta flera minuter, ibland längre tid.

Får jag göra kopior av nedladdningarna?

Våra MP3 nedladdningar är enbart för personligt bruk och är begränsade till en person, för varje nedladdning. Du har rätt att framställa en kopia till CD för personligt bruk.

Jag har förlorat den nedladdning som jag gjorde. Kan jag ladda ner programmet på nytt?

Kontakta oss via mail, se nedan, så ska vi försöka hjälpa dig. Vänligen lämna då uppgifter om namn, vilket program som avses, ditt email, pris, kvittoID, betalningsID, betalningsmetod och datum för inköp så att vi kan lokalisera din order.